Pomiary oświetlenia w Warszawie i okolicy.

Potrzebujesz ekspresowego pomiaru oświetlenia? Zadzwoń! Gwarantujemy szybki czas realizacji i najlepsze ceny w Warszawie.

tel. 735 444 165
Pomiary oświetlenia w Warszawie i okolicach.

Pomiary oświetlenia - okresowe i odbiorcze

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

To nie tylko pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy biurowej, czyli przy komputerze, ale również pomiary na stanowiskach takich jak: mechanik czy fryzjer itp.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

W budynkach, w których wymagane jest oświetlenie awaryjne wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej.

Pomiary oświetlenia ogólnego

Pomiary oświeltenia ogólnego w przedszkolu czy żłobku, w punktach opieki nad dziećmi, w szkołach, salach konferencyjnych, magazynach czy urzędach państwowych.

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów oświetlenia.

Nasze protokoły z pomiarów oświetlenia zawierają: wyniki pomiarów, świadectwo wzorcowania luksomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:
Państwowa Inspekcja Pracy Logo

Państwową Inspekcję Pracy

Państwowa Straż Pożarna Logo

Państwową Straż Pożarną

Jak zamówić okresowy lub odbiorczy pomiar oświetlenia?

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

tel. 735 444 165

2. Umów się na wykonanie pomiaru

3. Protokół otrzymasz tego samego dnia!

Dlaczego okresowe pomiary oświetlenia są tak ważne?

Nasz rytm dobowy jest ściśle związany ze wschodami i zachodami słońca. To właśnie światło dyktuje nam, kiedy mamy być aktywni, a kiedy potrzebny jest nam odpoczynek. Sytuacja diametralnie zmieniła się, kiedy człowiek odkrył inne, sztuczne źródła światła. Oświetlenie elektryczne uniezależniło nas od aktywności naszego słońca, lecz ma to także swoje wady. Jedną z nich jest przebywanie w pomieszczeniach, które nie są wystarczająco mocno oświetlone. Pozornie jest to tylko trochę bardziej zaciemnione pomieszczenie, lecz nasz organizm reaguje na mniejszy poziom światła bardzo czule. Chodzi o to, że gdy przebywamy w źle oświetlonym pomieszczeniu, to nasz organizm zaczyna wytwarzać melaninę, czyli hormon snu, co zaczyna zaburzać nasz naturalny dobowy rytm. Gdzie powinniśmy regularnie wykonywać okresowe pomiary natężenia oświetlenia i dlaczego są one tak ważne?

Gdzie powinny być wykonywane pomiary oświetlenia?

Pomiary oświetlenia powinny być wykonywane w każdym miejscu pracy czy nauki. Są niezmiernie ważne, ponieważ poziom naświetlenia realnie wpływa na jakość pracy i nauki. Miejscami, w których powinny być regularnie wykonywane okresowe pomiary oświetlenia, są:
 • żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie, pracownie dydaktyczne,
 • przemysłowe i rzemieślnicze zakłady pracy,
 • fabryki, sklepy, galerie handlowe,
 • restauracje, bary, czy pizzerie,
 • muzea, kina, teatry, hotele, baseny, hale sportowe, pływalnie, siłownie, parkingi,
 • biurowce, urzędy i budynki rządowe.
Odpowiedni poziom natężenia oświetlenia nie tylko przyczynia się do lepszych efektów pracy i nauki, ale realnie wpływa na atmosferę i samopoczucie osób przebywających w tych budynkach.

Minimalne wartości natężenia oświetlenia

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy.

Pomieszczenie lub stanowisko Minimalne natężenie oświetlenia
Pomieszczenie biurowe 500 lx
Archiwa dokumentów 200 lx
Szkoły - sale lekcyjne 300 lx
Sklepy - strefa sprzedaży 300 lx
Sklepy - kasy 500 lx
Strefa pakowania i wysyłki 300 lx
Magazyny 200 lx
Schody 150 lx
Szatnie, łazienki, toalety 200 lx
Komunikacja, korytarze 100 lx

Normy oświetleniowe dla stanowisk pracy i oświetlenia awaryjnego

Wszystkie wymogi, parametry a także metodyka wykonania pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy są wyszczególnione w normie PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy". Ww Norma określa m.in. parametry i procedurę pomiaru oświetlenia na stanowisku pracy np. przy komputerze (biurowej). Jesli chodzi o oświetlenie owaryjne, to szczegółowe wytyczne znajdują się w normie PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.

Podsumowanie norm oświetleniowych:

Typ oświetlenia Norma oświetleniowa
Oświetlenie na stanowisku pracy PN-EN 12464-1
Oświetlenie ogólne PN-EN 12464-1
Oświetlenie awaryjne PN-EN 1838:2013-11
Więcej o normach oświetleniowych mogą Państwo poczytać w artykule na naszym blogu.

Regularne pomiary oświetlenia to wygoda, komfort i bezpieczeństwo.

Przepisy BHP nie mówią, jak często wykonywać pomiary oświetlenia, ale przyjmuje się, że pomiary wykonujemy zawsze po remontach, wymianie okien, czy oświetlenia. Szczególnie ważne jest dokonanie pomiarów przy wymianie oświetlenia z jarzeniowego na energooszczędne. Dokonujemy go także zawsze wtedy, gdy ktoś z pracowników czy uczniów zgłosi, że jego zdaniem światło w danym pomieszczeniu nie jest odpowiednio mocne. Warto dodać, że samo badanie natężenia światła jest procedurą krótką, a jego koszty uzależnione są w głównej mierze od tego, ile pomieszczeń danego typu chcemy sprawdzić. Badanie takie przeprowadza się urządzeniem zwanym luksomierzem. Wbrew pozorom pomiar oświetlenia jest jedną z kluczowych spraw, które wpływają na jakość pracy pracowników, czy wyniki nauki uczniów. Słabo doświetlone pomieszczenie sprawiają, że stajemy się bardziej ospali i senni, co w znaczącym stopniu przyczynia się do pogorszenia efektów pracy. Z tego powodu regularne pomiary oświetlenia, nie tylko przyniosą korzyści firmie, ale także pracownicy będą chętniej pracowali na stanowiskach pracy, które są dobrze i odpowiednio doświetlone. Pomiary oświetlenia Warszawa, to profesjonalnie przeprowadzone badanie natężenia światła, które realnie przełoży się na jakość pracy i nauki w danych pomieszczeniach.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Specjalizujemy się również w przeprowadzaniu pomiarów oświetlenia awaryjnego. To sposób na sprawdzenie, czy natężenie światła na drodze ewakuacyjnej jest wystarczające – to znaczy zgodne z Polskimi Normami. Regularne pomiary oświetlenia tego typu to jedyny sposób na upewnienie się, że w awaryjnej sytuacji możliwa będzie bezpieczna ewakuacja wszystkich osób przebywających w budynku. Należy je wykonywać przynajmniej raz w roku! Nasza firma dysponuje luksomierzami o wysokiej czułości, które zapewniają precyzyjny pomiar z bardzo niskim marginesem błędu. Sporządzamy również szczegółowe protokoły honorowane przez rozmaite instytucje.

Podstawowe informacje na temat pomiarów oświetlenia:

Nie ma przepisów, które by wyznaczały częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia, jednak zaleca się, aby były one wykonane zawsze po modernizacji oświetlenia, remontach budynków i wymianie oświetlenia, utworzeniu nowego stanowiska pracy, uskarżaniu się pracowników na słabe warunki oświetleniowe itd. Odpowiedzi na pytanie kiedy wykonuje się pomiary oświetlenia szukamy w artykule na naszym blogu.
 • oświetlenie ogólne: co 2-5 lat,
 • oświetlenie awaryjne: co 1 rok.
 1. rodzaj pomiaru jaki ma zostać wykonany (ogólny/na stanowisku pracy/awaryjny)
 2. liczbę oraz powierzchnię pomieszczeń / stanowisk pracy / długość drogi ewakuacyjnej
 3. lokalizację budynku lub budynków
Okresowe lub odbiorcze pomiary oświetlenia powinny być wykonana w pomieszczeniach, w których na stałe lub czasowo przebywają ludzie, na stanowiskach pracy w biurach oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej czyli:
 • miejsca wykonywania działalności przemysłowej i rzemieślniczej,
 • miejsca użyteczności publicznej: restauracje, hotele, muzea, biblioteki, parkingi,
 • sklepy, galerie handlowe, domy towarowe, powierzchnie handlowe, magazyny,
 • pomieszczenia edukacyjne: żłobki, przedszkola, kluby malucha, bawialnie, świetlice, szkoły,
 • szkoły, uczelnie wyższe - sale lekcyjne, hale sportowe, pomieszczenia socjalne, pracownie dydaktyczne i technicze, pomieszczenia socjalne,
 • hale sportowe, baseny, pływalnie, siłownie,
 • pomieszczenia opieki zdrowotnej tj. szpitale, ośrodki zdrowia, ambulatoria,
 • strefy transportu np. porty lotnicze, dworce kolejowe,
 • biura, biurowce, urzędy.
Przeprowadzenie pomiaru w jednym pomieszczeniu trwa kilkunaście minut, w przypadku bardziej złozonych badań, czas ich trwania może wynosić kilka godzin. Protokoły z pomiarów oświetlenia najczęściej dostarczamy jeszcze tego samego dnia.
Poziom natężenia światła określa się za pomocą jednostki nazywanej luksem (lx). 1 luks oznacza strumień światła o wartości 1 lumena padający na powierzchnię o wielkości 1 metra kwadratowego. Lumen to zaś jednostka strumienia świetlnego. Oznaczenia o ilości lumenów można znaleźć na żarówkach i innego rodzaju źródłach światła. Aby zmierzyć natężenie światła w danym miejscu, należy posłużyć się specjalnym urządzeniem – luksomierzem. Do wykonywania np. pomiarów oświetlenia awaryjnego potrzebne są też specjalne uprawnienia.
Podczas badania oświetlenia za pomocą luksomierza dokonuje się pomiaru natężenia oraz równomierności oświetlenia.
We wszystkich budynkach, w których wymagany jest montaż oświetlenia awaryjnego, należy regularnie sprawdzać jego stan i dokonywać pomiarów natężenia oświetlenia. Zgodnie z prawem pomiary trzeba przeprowadzać co najmniej raz w roku.
W protokole z pomiarów natężenia oświetlenia powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane firmy zlecającej pomiary,
 • dane fimry wykonującej pomiary,
 • wykaz Polskich Norm, w oparciu o które pomiary zostałe wykonane,
 • wyniki pomiarów,
 • dopuszczalne wartości,
 • wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm,
 • dane dot. urządzenia pomiarowego,
 • dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary.
Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz uprawnień osoby przeprowadzającej badania.

Ile kosztuje pomiar oświetlenia?

Zadzwoń i zapytaj o cenę!

tel. 735 444 165