Potrzebujesz ekspresowego
pomiaru oświetlenia?

ZADZWOŃ:
735 444 165

GWARANTUJEMY SZYBKI CZAS
REALIZACJI I NAJLEPSZE
CENY W WARSZAWIE!

WYKONUJEMY:


NASZE PROTOKOŁY HONORUJĄ M.IN.:

Kontakt

ul. Klaudyny 34/167
01-684 Warszawa

TEL. 735 444 165

info@axo24.pl

O firmie

Pomiary natężenia oświetlenia wykonujemy skalibrowanym sprzętem wysokiej jakości spełniającym wymagania Polskich Norm, posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania.

Nasza siedziba mieści się w Warszawie.
Działamy na terenie całego kraju.

Podstawowe informacje na temat
pomiarów natężenia oświetlenia w Warszawie:


 • Kiedy wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia np. w przedszkolu?


  Nie ma przepisów, które by wyznaczały częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia, jednak zaleca się, aby były one wykonane zawsze po modernizacji oświetlenia, remontach budynków i wymianie oświetlenia, utworzeniu nowego stanowiska pracy, uskarżaniu się pracowników na słabe warunki oświetleniowe itd.

 • Jakie informacje powinno zawierać zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia?


  1. rodzaj pomiaru jaki ma zostać wykonany (ogólny / na stanowiskach pracy / na drodze ewakuacyjnej)
  2. liczbę oraz powierzchnię pomieszczeń / stanowisk pracy / długość drogi ewakuacyjnej
  3. lokalizację budynku lub budynków

 • W jakich pomieszczeniach należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia?


  Pomiary powinny być wykonana w pomieszczeniach, w których na stałe lub czasowo przebywają ludzie, na stanowiskach pracy w biurach oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej czyli:
  - miejsca wykonywania działalności przemysłowej i rzemieślniczej
  - miejsca użyteczności publicznej: restauracje, hotele, muzea, biblioteki, parkingi
  - sklepy, galerie handlowe, domy towarowe, powierzchnie handlowe, pmagazyny
  -pomieszczenia edukacyjne: żłobki, przedszkola, kluby malucha, bawialnie, świetlice, szkoły
  - szkoły, uczelnie wyższe - sale lekcyjne, hale sportowe, pomieszczenia socjalne, pracownie dydaktyczne i technicze, pomieszczenia socjalne
  - hale sportowe, baseny, pływalnie, siłownie
  - pomieszczenia opieki zdrowotnej tj. szpitale, ośrodki zdrowia, ambulatoria
  - strefy transportu np. porty lotnicze, dworce kolejowe
  - biura, biurowce, urzędy

 • Ile trwa pomiar i jak długo trzeba czekać na protokół?


  Przeprowadzenie pomiaru w jednym pomieszczeniu trwa kilkunaście minut, w przypadku bardziej złozonych badań, czas ich trwania może wynosić kilka godzin. Protokoły najczęściej dostarczamy jeszcze tego samego dnia.

 • Jakie parametry oświetlenia i czym powinny być zmierzone?


  Podczas wbadania oświetlenia za pomocą luksomierza dokonuje się pomiaru natężenia oraz równomierności oświetlenia.

 • Dlaczego warto zmodernizować oświetlenie w zakładzie pracy?


  Każdemu pracodawcy zależy aby jego pracownicy wykonywali swoje obowiązki efektywnie i w bezpiecznych warunkach. Zmodernizowanie oświetlenia w zakładzie pracy przyniesie korzyści obu stronom ponieważ oświetlenie jako uciążliwy czynnik środowiska wpływa na obniżenie wydajności pracy. Niewłaściwe oświetlenie wpływa nie tylko na obniżenie wydajności pracownika ale również nadmiernie obciąża wzrok a co za tym idzie.

 • Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z pomiarów oświetlenia? Jakie dokumenty powinny być do niego załączone?


  W protokole z pomiarów natężenia oświetlenia znajdować się powinny następujące informacje:
  - dane firmy zlecającej pomiary
  - dane fimry wykonującej pomiary
  - wykaz Polskich Norm, w oparciu o które pomiary zostałe wykonane
  - wyniki pomiarów
  - dopuszczalne wartości
  - wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm
  - dane dot. urządzenia pomiarowego
  - dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary.
  Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz uprawnień osoby przeprowadzającej badania.

 • Cennik pomiarów oświetlenia. Od czego zależy cena?


  Nie posiadamy sztywnego, z góry ustalonego cennika usług.
  Każdy pomiar wyceniany jest indywidualnie na podstawie otrzymanych informacji:
  - wielkości i liczby pomieszczeń w przypadku pomiaru oświetlenia ogólnego
  - liczby stanowisk w przypadku pomiaru oświetlenia na stanowiskach pracy
  - orientacyjnej długości drogi ewakuacyjnej w przypadku pomiarów oświetlenia awaryjnego
  Posiadamy jednak preferencyjne ceny dla małych instytucji tj np. dla przedszkoli czy żłobków.

 • Czy niewłaściwe oświetlenie jest czynnikiem niebezpiecznym czy uciążliwym?


  Niewłaściwe oświetlenie w miejscu pracy nie jest zaliczane do czynników niebezpiecznych lecz jedynie do czynników uciążliwych.

 • Jak często należy wykonywać pomiary oświetlenia?


  Nie ma przepisów, które wyznaczałyby częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. Można przyjąć, że pomiary natężenia wykonuje się przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy, w przypadku stwierdzenia wyników pomiarów niezgodnych z Polską Normą lub w sytuacji, gdy pracownik uskarża się na nieodpowiednie warunki oświetleniowe. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 • Jakie są wartości minimalne i maksymalne poziomu natężenia oświetlenia dla konkretnych pomieszczeń?

  Minimalne wartości znajdują się w odpowiednich normach. Normy nie określają wartości maksymalnych, natomiast projektując oświetlenie, należy mieć na uwadze, aby jego nadmierne natężenie nie powodowało zjawiska olśnienia.

 • Czy pomiaru dokonuje się po zmroku?


  Oświetlenie stanowisk pracy może być sumą światła dziennego i oświetlenia sztucznego, dlatego dopuszczalny jest pomiar wykonany za dnia z udziałem światła dziennego niezależnie od pory dnia.

 • Wykaz norm określających warunki oświetleniowe oraz metodykę wykonywania pomiarów.


  PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  PN-EN 12464-2:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
  PN-EN 50285:2005 Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do użytku domowego - Metody pomiarów.
  PN-EN 60598- zbiór zeszytów Oprawy oświetleniowe
  PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - część 1: Wybór klas oświetlenia.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 2: Wymagania oświetleniowe.
  PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg – część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 4: Metody pomiarów parametrów oświetleniowych

 • Finansowanie szkodliwego oświetlenia w firmach przez ZUS.


  Od 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził program mający na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy a w jego ramach finansowane są projekty o charakterze doradczym, projekty inwestycyjne i doradczo-inwestycyjne.