Pomiary oświetlenia Warszawa i cała Polska

Jeśli poszukujesz firmy, który wykona dla Ciebie pomiary natężenia oświetlenia w biurze, szkole czy zakładzie pracy dla Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Straży Pożarnej, to dobrze trafiłeś!

Głównie realizujemy pomiary oświetlenia w Warszawie, ale również na terenie całego kraju.

Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy - schemat

To nie tylko pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy biurowej, czyli przy komputerze, ale również pomiary na stanowiskach takich jak: mechanik czy fryzjer itp. Normy oświetleniowe dla różnych wykonywanych czynności przewidują inny poziom natężenia oświetlenia a także inny parametr określający równomierność oświetlenia. Dla stanowisk, gdzie istotne jest dokładne odwzorowanie barw, czyli np. stanowisko pracy dentysty czy grafika dtp, ważny jest współczynnik oddawania barw zainstalowanego źródła światła.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Pomiary oświetlenia awaryjnego - minimalne wartości

W budynkach, w których wymagane jest oświetlenie awaryjne wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej czyli korytarzach do szerokości 2 metrów, w strefie otwartej czyli pomieszczeniach powyżej 60 metrów kwadratowych a także w strefach wysokiego ryzyka, gdzie oświetlenie powinno być na poziomie umożliwiającym dokończenie wykonywanej czynności.

Pomiary oświetlenia ogólnego

Pomiary oświetlenia w przedszkolu - rysunek

Pomiary oświetlenia ogólnego w przedszkolu czy żłobku, w punktach opieki nad dziećmi, w szkołach, salach konferencyjnych czy magazynach. To najpopularniejszy typ pomiaru oświetlenia, który dokonuje się na całej powierzchni danego pomieszczenia w określonych punktach pomiarowych a następnie na podstawie uzyskanych wyników wylicza się takie parametry jak np. równomierność oświetlenia. Jest to pomiar, który powinno się wykonywać w parze z pomiarem oświetlenia na stanowiskach pracy.

Protokół z pomiarów oświetlenia

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów oświetlenia. Nasze protokoły z pomiarów oświetlenia awaryjnego czy ogólnego zawierają: wyniki pomiarów, świadectwo wzorcowania luksomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:

 • Sanepid
 • Państwową Inspekcję Pracy
 • Państwową Straż Pożarną

Jak zamówić okresowy lub odbiorczy pomiar oświetlenia?

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

2. Umów się na wykonanie pomiaru

3. Protokół otrzymasz drogą mailową!

Dlaczego okresowe pomiary oświetlenia są tak ważne?

Nasz rytm dobowy jest ściśle związany ze wschodami i zachodami słońca. To właśnie światło dyktuje nam, kiedy mamy być aktywni, a kiedy potrzebny jest nam odpoczynek. Sytuacja diametralnie zmieniła się, kiedy człowiek odkrył inne, sztuczne źródła światła. Oświetlenie elektryczne uniezależniło nas od aktywności naszego słońca, lecz ma to także swoje wady. Jedną z nich jest przebywanie w pomieszczeniach, które nie są wystarczająco mocno oświetlone. Pozornie jest to tylko trochę bardziej zaciemnione pomieszczenie, lecz nasz organizm reaguje na mniejszy poziom światła bardzo czule. Chodzi o to, że gdy przebywamy w źle oświetlonym pomieszczeniu, to nasz organizm zaczyna wytwarzać melaninę, czyli hormon snu, co zaczyna zaburzać nasz naturalny dobowy rytm. Gdzie powinniśmy regularnie wykonywać okresowe pomiary natężenia oświetlenia i dlaczego są one tak ważne?

Gdzie powinny być wykonywane pomiary oświetlenia?

Pomiary oświetlenia powinny być wykonywane w każdym miejscu pracy czy nauki. Są niezmiernie ważne, ponieważ poziom naświetlenia realnie wpływa na jakość pracy i nauki. Miejscami, w których powinny być regularnie wykonywane okresowe pomiary oświetlenia, są:

Odpowiedni poziom natężenia oświetlenia nie tylko przyczynia się do lepszych efektów pracy i nauki, ale realnie wpływa na atmosferę i samopoczucie osób przebywających w tych budynkach.

Normy oświetleniowe

Wszystkie wymogi, parametry a także metodyka wykonania pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy są wyszczególnione w normie PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy”. Ww Norma określa m.in. parametry i procedurę pomiaru oświetlenia na stanowisku pracy np. przy komputerze (biurowej). Jesli chodzi o oświetlenie owaryjne, to szczegółowe wytyczne znajdują się w normie PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne.

Podsumowanie norm oświetleniowych:

Oświetlenie na stanowisku pracyPN-EN 12464-1:2012
Oświetlenie ogólnePN-EN 12464-1:2012
Oświetlenie awaryjnePN-EN 1838:2013-11
Wykaz Polskich Norm oświetleniowych

Więcej o normach oświetleniowych mogą Państwo poczytać w artykule Pomiary oświetlenia – normy na naszym blogu.

Minimalne wartości natężenia oświetlenia

Stanowisko pracy – biuro500 lx
Oświetlenie ogólne – przedszkole, żłobek300 lx
Oświetlenie awaryjne – droga ewakuacji1 lx
Zestawienie minimalnych wartości natężenia oświetlenia

Jak często wykonuje się pomiary oświetlenia?

Przede wszystkim regularne pomiary oświetlenia to wygoda, komfort i bezpieczeństwo. Przepisy BHP nie mówią, jak często wykonywać pomiary oświetlenia, ale przyjmuje się, że pomiary wykonujemy zawsze po remontach, wymianie okien, czy oświetlenia. Szczególnie ważne jest dokonanie pomiarów przy wymianie oświetlenia z jarzeniowego na energooszczędne. Dokonujemy go także zawsze wtedy, gdy ktoś z pracowników czy uczniów zgłosi, że jego zdaniem światło w danym pomieszczeniu nie jest odpowiednio mocne. Warto dodać, że samo badanie natężenia światła jest procedurą krótką, a jego koszty uzależnione są w głównej mierze od tego, ile pomieszczeń danego typu chcemy sprawdzić. Badanie takie przeprowadza się urządzeniem zwanym luksomierzem. Wbrew pozorom pomiar oświetlenia jest jedną z kluczowych spraw, które wpływają na jakość pracy pracowników, czy wyniki nauki uczniów. Słabo doświetlone pomieszczenie sprawiają, że stajemy się bardziej ospali i senni, co w znaczącym stopniu przyczynia się do pogorszenia efektów pracy. Z tego powodu regularne pomiary oświetlenia, nie tylko przyniosą korzyści firmie, ale także pracownicy będą chętniej pracowali na stanowiskach pracy, które są dobrze i odpowiednio doświetlone. Pomiary oświetlenia Warszawa, to profesjonalnie przeprowadzone badanie natężenia światła, które realnie przełoży się na jakość pracy i nauki w danych pomieszczeniach.

Kiedy wykonywać pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego?

Specjalizujemy się również w przeprowadzaniu pomiarów oświetlenia awaryjnego. To sposób na sprawdzenie, czy natężenie światła na drodze ewakuacyjnej jest wystarczające – to znaczy zgodne z Polskimi Normami. Regularne pomiary oświetlenia tego typu to jedyny sposób na upewnienie się, że w awaryjnej sytuacji możliwa będzie bezpieczna ewakuacja wszystkich osób przebywających w budynku. Badanie oświetlenia awaryjnego należy wykonywać przynajmniej raz w roku! Nasza firma dysponuje luksomierzami o wysokiej czułości, które zapewniają precyzyjny pomiar z bardzo niskim marginesem błędu. Sporządzamy również szczegółowe protokoły honorowane przez rozmaite instytucje.

Wzór protokołu z pomiarów oświetlenia

Nie ma uniwersalnego wzoru protokołu z pomiarów oświetlenia. Każdy obiekt posiada inną powierzchnię oraz inną instalację oświetleniową. Aby nasze protokoły z pomiarów były proste i czytelne, a ewentulane zalecenia były łatwe do odczytania, za każdym razem ostateczny kształ protokołu dostosowujemy do danego obiektu. Natomiast każdy protokół z pomiarów oświetelnia zawiera załączniki w postaci skanu upranień pomiarowca oraz aktualnego świadectwa wzorcowania luksomierza. Nasze protokoły mogą stanowić załącznik do Wniosku o wydanie opinii sanitarnej.

Uprawnienia do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia

Posiadamy uprawnienia kategori E i D w zakresie kontrolno-pomiarowym na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru, wydane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich, 40-028 Katowice, ul. Francuska 34.

Cennik pomiarów oświetlenia

Stanowisko pracy – biurood 15 zł
Oświetlenie ogólne – pomieszczenieod 40 zł
Protokół w wersji papierowejw cenie usługi
Minimalna wartość zlecenia400 zł
Przykładowe ceny pomiarów oświetlenia

Cena pomiarów oświetlenia Warszawa zależy od liczby stanowisk pracy czy liczby pomieszczeń. Udzielamy rabatów przy większej liczbie stanowisk czy większych powierzchniach pomiarowych.

Wycenę otrzymasz dzwoniąc pod poniższy numer telefonu:

Podstawowe informacje na temat pomiarów oświetlenia:

Kiedy wykonuje się pomiary oświetlenia?

Nie ma przepisów, które by wyznaczały częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia, jednak zaleca się, aby były one wykonane zawsze po modernizacji oświetlenia, remontach budynków i wymianie oświetlenia, utworzeniu nowego stanowiska pracy, uskarżaniu się pracowników na słabe warunki oświetleniowe itd. Odpowiedzi na pytanie kiedy wykonuje się pomiary oświetlenia szukamy w artykule na naszym blogu.

Jak często wykonuje się pomiary oświetlenia?

 • oświetlenie ogólne: co 2-5 lat,
 • oświetlenie awaryjne: co 1 rok.

Jakie informacje powinno zawierać zapytanie o pomiar oświetlenia?

 1. rodzaj pomiaru jaki ma zostać wykonany (ogólny/na stanowisku pracy/awaryjny)
 2. liczbę oraz powierzchnię pomieszczeń / stanowisk pracy / długość drogi ewakuacyjnej
 3. lokalizację budynku lub budynków

W jakich pomieszczeniach należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia?

Okresowe lub odbiorcze pomiary oświetlenia powinny być wykonana w pomieszczeniach, w których na stałe lub czasowo przebywają ludzie, na stanowiskach pracy w biurach oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej czyli:

 • miejsca wykonywania działalności przemysłowej i rzemieślniczej,
 • miejsca użyteczności publicznej: restauracje, hotele, muzea, biblioteki, parkingi,
 • sklepy, galerie handlowe, domy towarowe, powierzchnie handlowe, magazyny,
 • pomieszczenia edukacyjne: żłobki, przedszkola, kluby malucha, bawialnie,
 • szkoły, uczelnie wyższe – sale lekcyjne, hale sportowe, pomieszczenia socjalne, pracownie dydaktyczne i technicze, pomieszczenia socjalne,
 • hale sportowe, baseny, pływalnie, siłownie,
 • pomieszczenia opieki zdrowotnej tj. szpitale, ośrodki zdrowia, ambulatoria,
 • strefy transportu np. porty lotnicze, dworce kolejowe,
 • biura, biurowce.

Jak długo trwa pomiar oświetlenia i jak długo trzeba czekać na protokół?

Przeprowadzenie pomiaru w jednym pomieszczeniu trwa kilkanaście minut, w przypadku bardziej złożonych badań, czas ich trwania może wynosić kilka godzin. Protokoły z pomiarów oświetlenia najczęściej dostarczamy jeszcze tego samego dnia.

W jaki sposób mierzy się natężenie światła?

Poziom natężenia światła określa się za pomocą jednostki nazywanej luksem (lx). 1 luks oznacza strumień światła o wartości 1 lumena padający na powierzchnię o wielkości 1 metra kwadratowego. Lumen to zaś jednostka strumienia świetlnego. Oznaczenia o ilości lumenów można znaleźć na żarówkach i innego rodzaju źródłach światła. Aby zmierzyć natężenie światła w danym miejscu, należy posłużyć się specjalnym urządzeniem – luksomierzem. Do wykonywania np. pomiarów oświetlenia awaryjnego potrzebne są też specjalne uprawnienia.

Jakie parametry i czym powinny być zmierzone?

Podczas badania oświetlenia za pomocą luksomierza dokonuje się pomiaru natężenia oraz równomierności oświetlenia. Na naszym blogu znajdą Państwo artykuł „Czym jest natężenie oświetlenia„.

Pomiary oświetlenia awaryjnego – jak często wykonywać?

We wszystkich budynkach, w których wymagany jest montaż oświetlenia awaryjnego, należy regularnie sprawdzać jego stan i dokonywać pomiarów natężenia oświetlenia. Zgodnie z prawem badanie oświetlenia awaryjnego trzeba przeprowadzać co najmniej raz w roku. Temat oświetlenia awaryjnego szczegółowo opisaliśmy w artykule: „Oświetlenie awaryjne – wszystko co powinieneś wiedzieć„.

Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z pomiarów oświetlenia?

protokole z pomiarów natężenia oświetlenia powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane firmy zlecającej pomiary,
 • dane fimry wykonującej pomiary,
 • wykaz Polskich Norm oświetleniowych, w oparciu o które pomiary zostałe wykonane,
 • wyniki pomiarów,
 • dopuszczalne wartości,
 • wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm,
 • dane dot. urządzenia pomiarowego,
 • dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary.

Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz uprawnień osoby przeprowadzającej badania.

Ile kosztuje pomiar oświetlenia?

Zadzwoń i zapytaj o cenę!

Umów się na pomiary!