Kategorie
Baza Wiedzy

Pomiary oświetlenia w miejscach pracy na zewnątrz – kluczowy element bezpieczeństwa i efektywności pracy

Od natężenia światła w strefach ruchu w miejscach pracy na zewnątrz w dużej mierze zależą bezpieczeństwo i komfort pracy, a co za tym idzie – efektywność. Przedsiębiorcy zobowiązani są przestrzegać normy PN-EN 12464-2:2014. Spełnianie jej wymagań podlega kontroli w ramach regularnych pomiarów oświetlenia. Dowiedz się, jakie parametry oświetleniowe obowiązują w różnych miejscach, w których wykonuje się prace na zewnątrz, np. na placach budowy czy na terenach przemysłowych, a także jak przeprowadzane są pomiary.

Oświetlenie w strefach ruchu w miejscach pracy na zewnątrz – zasady

Poziom natężenia oświetlenia w miejscach pracy na zewnątrz wyraża się jako średnią wartość oświetlenia na fragmencie odpowiednio zdefiniowanej płaszczyzny roboczej. W przypadku prac naziemnych oraz terenów otwartych, płaszczyzna robocza zwykle ustalana jest na poziomie gruntu i to właśnie w tym miejscu dokonuje się pomiarów. Wartość natężenia oświetlenia musi być dostosowana do warunków przestrzennych i do charakteru samej pracy, która wykonywana jest na danym terenie. Jakie wartości obowiązują w konkretnych miejscach pracy? 


Porty lotnicze

Właściwe oświetlenie w portach lotniczych umożliwia bezpieczne manewrowanie samolotu czy obsługę bagaży. Zgodnie z normą, na placach postojowych wartość natężenia musi wynosić 20-50 lx, natomiast na drogach kołowania i na pasach startowych – 50-200 lx. Porty lotnicze to specyficzne miejsca, dlatego pomiarów zgodności oświetlenia zwykle dokonujemy w nich po zmroku, aby móc ocenić rzeczywiste warunki oświetleniowe.

Place budowy

Strategiczne miejsca na placach budowy, takie jak strefy robocze, drogi dojazdowe czy wejścia, potrzebują odpowiedniego oświetlenia, które będzie miało duże znaczenie zwłaszcza podczas pracy po zmroku albo przy złych warunkach pogodowych. Przy pomiarach oświetlenia na placach budowy sprawdzamy, czy na drogach i ścieżkach ruchu natężenie światła wynosi co najmniej 20 lx, natomiast w obszarach roboczych – minimum 50 lx. 

Gospodarstwa rolne

W gospodarstwach rolnych często dokonuje się obsługi maszyn. Przy niewystarczającym oświetleniu takie czynności mogą stwarzać duże ryzyko groźnych wypadków. Odpowiednie światło musi być zapewnione również w gospodarstwach, w których prowadzona jest hodowla zwierząt. Przyjmuje się, że na terenach otwartych gospodarstw rolnych natężenie oświetlenia powinno mieć wartość około 20 lx. Pomiary kontrolne są w tym przypadku wykonywane kilkakrotnie w ciągu doby – dzięki temu upewniamy się, że wyniki są miarodajne.

Stacje paliw

Odpowiednie oświetlenie stacji paliw to przede wszystkim kwestia wygody klientów, którzy tankują paliwo w różnych porach dnia i nocy. Jest to także czynnik służący ochronie tych obiektów przed aktami kradzieży lub wandalizmu. Podczas pomiarów sprawdzamy, czy natężenie oświetlenia odpowiada normom. W strefach serwisowych powinno wynosić 50-150 lx, natomiast w obszarze dystrybutorów paliwa – minimum 150-300 lx.

Tereny przemysłowe i place magazynowe

Operacje załadunkowe i wyładunkowe na terenach przemysłowych i placach magazynowych wymagają odpowiednich warunków oświetleniowych, aby zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom. Zwykle pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia dokonuje się na różnie określonych płaszczyznach roboczych, aby ocenić równomierność oświetlenia. W strefach załadunku i wyładunku jego natężenie powinno wynosić minimum 50 lx, natomiast na drogach i placach magazynowych prawidłowa wartość mieści się w przedziale 20-30 lx.

Parkingi

Odpowiednie oświetlenie parkingu w połączeniu z monitoringiem zapewnia pozostawionym na nim pojazdom lepszą ochronę przed złodziejami czy wandalami. Jest także kluczowe dla samego bezpieczeństwa kierowców i pieszych poruszających się po parkingu. Zgodnie z wymogami, na drogach dojazdowych i ścieżkach natężenie oświetlenia powinno oscylować wokół 10-15 lx, natomiast na strefach parkingowych musi wynosić minimum 20 lx. Dlatego pomiary kontrolne polegają na sprawdzeniu, czy te normy są przestrzegane.

Koleje i linie tramwajowe

Oświetlenie na kolejach i liniach tramwajowych to gwarancja bezpieczeństwa podróżnych i innych uczestników ruchu drogowego. W tym przypadku pomiarów zwykle dokonuje się zarówno na peronach, jak i wzdłuż torów. Minimalne natężenie światła w tych obszarach to 50 lx, a mierzone jest zarówno natężenie, jak i równomierność oświetlenia.

Tartaki

Tartak to miejsce, w którym praca odbywa się z wykorzystaniem wielu maszyn i narzędzi. Do ich bezpiecznej obsługi potrzebne są nie tylko umiejętności i ostrożność, ale i odpowiedni poziom światła. W strefach roboczych jego natężenie powinno być nie mniejsze niż 100 lx, natomiast w strefach składowania musi wynosić około 50 lx.

Stocznie i doki

Bezpieczna budowa i naprawa statków oraz realizacja operacji załadunkowych i rozładunkowych nie może odbywać się bez właściwego oświetlenia. W stoczniach i dokach wykonuje się pomiary na placach postojowych i drogach dojazdowych, gdzie wymagane natężenie światła to 30-50 lx, oraz w strefach roboczych, gdzie wartość ta określona jest na minimum 100 lx.

Instalacje wodne i oczyszczalnie

Aby obsługa urządzeń oraz poruszanie się w rejonie instalacji wodnych i oczyszczalni były bezpieczne, w strefach roboczych natężenie światła nie może spadać poniżej poziomu 50 lx. Pomiary oświetlenia wykonujemy także na drogach i ścieżkach dojazdowych, gdzie minimalne natężenie to 20-30 lx.

Prowadzisz biznes, który obejmuje miejsca pracy na zewnątrz? Pamiętaj o regularnej kontroli warunków oświetleniowych. Pomożemy Ci uzyskać dokument potwierdzający spełnianie wymagań oświetleniowych określonych w normach. Przeprowadzamy kompleksowe pomiary natężenia i równomierności oświetlenia. Zapraszamy do kontaktu!

Image: https://www.freepik.com/

Umów się na pomiary!