Polityka prywatności

Nawiązując z nami współpracę poprzez: wysyłanie zapytania za pomocą zamieszczonego na stronie formularza lub mailem, zlecając telefonicznie lub mailowo wykonie pomiarów, przekazujesz swoje dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawe 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jedynie przeglądając naszą stronę nie zostawiasz żadnych swoich danych osobowych. Jako firma prowadząca działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej wprowadziliśmy szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. Wprowadziliśmy zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi, cyfrowymi metodami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jest pomiarowiec.warszawa@gmail.com, Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

Jak się ze mną skontaktować?

Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające, to skontaktuj się ze mną pisząc na adres: pomiarowiec.warszawa@axo24.pl

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej sam je podałaś/eś w różnych sytuacjach:

 • dzwoniąc lub wysyłając do nas e-mail;
 • wypełniając formularz na niniejszej stronie;
 • wysyłając do nas wiadomość za pomocą portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram);

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych?

W trakcie realizacji usługi wykonania pomiarów, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji postanowień zlecenia;
 • kontaktowania się, w tym w celach związanych z usługą;
 • przetwarzania danych w celu przygotowania protokołu z przeprowadzonych pomiarów zawierających dane wymagane przez urzędy państwowe np. Sanepid czy Państwowa Straż Pożarna.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celach podanych poniżej:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media;
 • obsługę płatności;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Nie stosujemy profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy musimy pobierać Twoje dane osobowe?

Tak, jeśli chcesz, abyśmy mieli możliwość nawiązania z Tobą kontaktu.

W celu realizacji poniższych potrzebujemy przetwarzać w szczególności:

 • w celu odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media;
 • w celu realizacji usługi potrzebujemy dane osobowe potrzebne do sporządzenia protokołu z przeprowadzonych pomiarów;

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek w celu realizacji warunków umowy, a co za tym idzie:

 • realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;
 • realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizuję umowę.

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych przeze mnie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz ode nas potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak, to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
 • gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
 • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ​w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosujemy zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u nas zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień proszę o kontakt: info@axo24.pl lub na adres pocztowy: AXO Magdalena Rostkowska, ul. Klaudyny 34/167, 01-684 Warszawa.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka naszej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści zleceń, umów, protokołów czy zobaczyć listy kontaktów. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, musimy powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem musimy dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia.

W szczególności:

 • dane cyfrowe w postaci dokumentów, umów, arkuszy z danymi przechowujemy na serwerach chmurowych firm Google LLC.
 • usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media są powierzone firmom: Google LLC, netmark.pl, Facebook Inc.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
 • statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizujemy i nie podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z moim istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też zainwestowaliśmy najwięcej czasu, środków i wiedzy na bezpieczeństwo Twoich danych.

Formularze na tej stronie i dane osobowe w nich umieszczone są zabezpieczone protokołem SSL. Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp. jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do jednego komputera oraz jednego urządzenia mobilnego.

Dyski twarde, na których przechowujemy dane są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym.

Dostęp do komputera i urządzenia mobilnego jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

Przechowywane dokumenty drukowane zabezpieczone są przed fizycznym dostępnem osób trzecich.

A co z ciasteczkami (cookies)?

Strona https://axo24.pl (dalej jako „Serwis”) korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecam przeczytanie polityki ochrony prywatności następujących firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczymy się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem będę modyfikować politykę, aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.