Pomiary hałasu. Warszawa.

Potrzebujesz ekspresowego pomiaru hałasu? Zadzwoń! Gwarantujemy szybki czas realizacji i najlepsze ceny w Warszawie.

tel. 735 444 165
Pomiary hałasu w Warszawie i okolicach.

Wykonujemy:

Pomiary Hałasu w Środowisku Pracy w Warszawie

Pomiary hałasu w środowisku pracy

Aż 45-ciu na 1000 pracowników w Polsce narażonych jest na wystąpienie trwałego ubytku słuchu podczas wykonywania swojej pracy.
Pomiary Hałasu Maszyn w Warszawie

Pomiary hałasu maszyn i urządzeń

Maszyny i urządzenia emitujące hałas spotyka się w różnych sekcjach gospodarki, głównie w przetwórstwie przemysłowym i produkcji.
Pomiary Hałasu Wentylacji i Klimatyzacji w Warszawie

Pomiary hałasu wentylacji i klimatyzacji

Przebywanie w pomieszczeniu ze zbyt dużą intensywnością halasu jest szkodliwe dla zdrowia, gdyż przyśpiesza zmęczenie, senność a także zmienne stany emocjonalne.

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów hałasu.

Nasze protokoły zawierają: wyniki pomiarów hałasu, świadectwo wzorcowania decybelomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:
Sanepid Logo
Sanepid
Państwowa Inspekcja Pracy Logo
Państwową Inspekcję Pracy
Państwowa Straż Pożarna Logo
Państwową Straż Pożarną

Jak zamówić pomiar hałasu?

Icon

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

tel. 735 444 165
Icon

2. Umów się na wykonanie pomiaru

Icon

3. Protokół otrzymasz drogą mailową!

Co to jest hałas i dlaczego wykonuje się pomiary hałasu?

Hałas jest dźwiękiem o dużej intensywności, który ma szkodliwy wpływ na człowieka oraz środowisko. Choć nikt nie jest w stanie zupełnie wyeliminować go ze swojego życia, długotrwała ekspozycja na fale dźwiękowe o niekorzystnej częstotliwości może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego należy regularnie kontrolować poziom hałasu zwłaszcza w najbardziej ruchliwych punktach miast, np. przy arteriach komunikacyjnych, a także w zakładach pracy. Dzięki temu można go skutecznie eliminować. Przeprowadzenie pomiarów hałasu to również wymóg prawny, wynikający m.in. z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U, Nr 157, poz. 1318) wdrażającego postanowienia Dyrektywy Hałasowej 2003/10/WE. Zgodnie z tymi zapisami, w zakładzie pracy poziom natężenia dźwięków nie powinien przekraczać:
 1. 80 dB przy ekspozycji podczas 8-godzinnego dnia pracy,
 2. 135 dB – w szczytowym momencie.
Właśnie dlatego należy regularnie sprawdzać parametry hałasu. W tym zakresie pomocą służy nasza firma.

Gdzie wykonujemy pomiary hałasu?

Pomiary hałasu można wykonać w każdym miejscu, gdzie zachodzi konieczność kontroli intensywności dźwięków generowanych przez różnego rodzaju urządzenia i pojazdy. Wykonujemy pomiary hałasu:
 1. w środowisku pracy – to głównie zakłady przemysłowe, ale również inne, w których pojawia się konieczność zweryfikowania tego parametru, np. na potrzeby sporządzenia dokumentacji BHP,
 2. maszyn i urządzeń – nawet te nowoczesne mogą być źródłem wysokiego hałasu. To oznacza, że w miejscach ich eksploatacji pracownicy muszą być zabezpieczeni m.in. przy pomocy środków ochrony indywidualnej odpowiedniej klasy,
 3. wentylacji i klimatyzacji – urządzenia HVAC mogą generować dźwięki o niekorzystnym natężeniu. Dlatego pojawia się potrzeba ich kontrolowania.

Jak przeprowadzamy pomiary hałasu?

Jesteśmy ekspertami w zakresie pomiarów hałasu. Badania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, z wykorzystaniem wzorcowanych przyrządów najwyższej klasy. Z każdego pomiaru sporządzamy kompleksowy protokół, który jest honorowany przez instytucje państwowe, takie jak Sanepid, PIP czy PSP. Przeprowadzamy:
 1. pomiary z podziałem na czynności – to pomiary stacjonarne, wykonywane w trakcie realizacji konkretnych zadań przez pracowników zakładu,
 2. pomiary stanowiskowe – służą przede wszystkim określeniu stopnia zagrożenia hałasem osób pracujących na konkretnych stanowiskach w firmie,
 3. pomiary całodniowe – pozwalają określić średni i maksymalny poziom hałasu w dłuższych odcinkach czasu.
Prace realizujemy w kilku etapach:
 • Wykonujemy wstępną analizę warunków pracy i identyfikujemy kluczowe źródła hałasu.
 • Wstępnie mierzymy poziom natężenia dźwięków w otoczeniu, aby uzyskać punkt wyjścia do dalszych działań.
 • Przeprowadzamy kompleksowe pomiary zgodnie z założeniami wyjściowymi i celem wykonywania badania.
 • Po zebraniu wyników sporządzamy protokół oraz przedstawiamy rekomendacje do działania.
Zapraszamy do współpracy!

Poznaj podstawowe fakty na temat pomiarów hałasu:

Hałas może mieć bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Zbyt wysokie natężenie dźwięków – zarówno chwilowe, jak i utrzymujące się przez dłuższy czas – może przede wszystkim doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządu słuchu. Jak pokazują badania, do ubytków słuchu może doprowadzić:
 • długotrwała ekspozycja na dźwięki o natężeniu ok. 80 dB i powyżej,
 • krótkie, jednorazowe narażenie się na hałas przekraczający 135 dB.
Ponadto hałas może być przyczyną dekoncentracji, uczucia „wewnętrznego rozedrgania”, dyskomfortu, zaburzenia równowagi i problemów ze snem.
Podstawowym skutkiem oddziaływania hałasu na narząd słuchu jest czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia. Powstawanie uszkodzeń słuchu jest najczęściej procesem powolnym - ubytki słuchu pojawiają się stopniowo i bezboleśnie.
Pomiary hałasu są przeprowadzane przez aglomeracje miejskie, jak również zakłady przemysłowe i inne obiekty, w których może się pojawić ryzyko ekspozycji na głośne dźwięki. Zaleca się przeprowadzanie pomiarów hałasu:
 • minimum raz na 2 lata w miejscach, gdzie podczas ostatniego badania stwierdzono natężenie na poziomie 0,2-0,5 maksymalnej dopuszczalnej wartości poziomu hałasu (NDN),
 • minimum raz na rok w miejscach, gdzie stwierdzono poziom hałasu przekracza 0,5 NDN.
Pomiary hałasu wykonują specjaliści posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący wzorcowanymi decybelomierzami. To najlepsza gwarancja rzetelności wyników oraz tego, że raporty z pomiarów będą honorowane przez instytucje państwowe, takie jak PIP, PSP czy SANEPID.
Zbyt wysoki poziom dźwięków może zagrażać również pracownikom biurowym. Przyczynami powstawania hałasu mogą być: głośne rozmowy, praca urządzeń biurowych (np. drukarek i ksero), głośna praca wentylatorów i klimatyzatorów oraz dźwięki docierające z zewnątrz budynku.
Hałas przemysłowy jest generowany przede wszystkim przez maszyny i urządzenia pracujące na halach przemysłowych. Głośno pracują również pojazdy transportowe, takie jak wózki widłowe. Warto pamiętać, że natężenie dźwięków można ograniczyć, stosując m.in. maty wyciszające.

Masz dodatkowe pytania?

tel. 735 444 165

Icon