Potrzebujesz ekspresowego
pomiaru oświetlenia
światłem sztucznym?

ZADZWOŃ:
735 444 165

GWARANTUJEMY SZYBKI CZAS
REALIZACJI I NAJLEPSZE
CENY W WARSZAWIE!

POMIARY JAKIE WYKONUJEMY:


NASZE PROTOKOŁY HONORUJĄ M.IN.:

Kontakt

ul. Klaudyny 34/167
01-684 Warszawa

tel. 735 444 165

info@axo24.pl

O firmie

Pomiary wykonujemy skalibrowanym sprzętem posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania, spełniającym wymagania Polskich Norm.

Posiadamy uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru, wydane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich, 40-028 Katowice, ul. Francuska 34.

Nasza siedziba mieści się w Warszawie.
Działamy na terenie całego kraju.

O Pomiarach Oświetlenia ŚWIATŁEM SZTUCZNYM:


  Wykaz norm określających warunki oświetleniowe oraz metodykę wykonywania pomiarów.


  PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie Oświetlenia - Oświetlenie Awaryjne
  PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  PN-EN 12464-2:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
  PN-EN 50285:2005 Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do użytku domowego - Metody pomiarów.
  PN-EN 60598- zbiór zeszytów Oprawy oświetleniowe
  PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - część 1: Wybór klas oświetlenia.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 2: Wymagania oświetleniowe.
  PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg – część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 4: Metody pomiarów parametrów oświetleniowych