Pomiary oświetlenia awaryjnego w Warszawie i okolicy

Potrzebujesz ekspresowego pomiaru oświetlenia awaryjnego? Zadzwoń! Gwarantujemy szybki czas realizacji i najlepsze ceny w Warszawie.

tel. 735 444 165

Pomiary oświetlenia awaryjnego.

Pomiary oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacji

pomiary oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacji
 
Zadaniem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest skuteczne rozpoznanie i bezpieczne użytkowanie środków ewakuacji przez osoby znajdujące się w budynku i opuszczające miejsce przebywania. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacji powinno być nie mniejsze niż 1 lx w cśrodkowej lini pasa ewakuacji i 0,5 lx w pasie bocznym.

Pomiary oświetlenia awaryjnego w strefie otwartej

pomiary oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
 
Oświetlenie strefy otwartej to część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Jej zadaniem jest uniknięcie paniki oraz umożliwienie odnalezienie miejsca, z którego może być rozpoznana droga ewakuacyjna. Natężenie oświetlenia strefy otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx.

Pomiary oświetlenia awaryjnego w strefie wysokiego ryzyka

pomiary oświetlenia awaryjnego strefy wusoiego ryzyka
 
Właściwe oświetelenie awaryjne strefy wysokiego ryzyka czyli strefy, w której wykonywania jest potencjalnie niebezpieczna czynność, powinno umozliwiać bezpieczne zakończenie tej czynności. Natężenie oświetlenia awaryjnego na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia oświetlenia wymaganego dla czynności (nie mniej niż 15 lx). Równomierność nie powinna być mniejsza niż 0,1, a Ra>40.

Pomiar oświetlenia awaryjnego. Protokół.

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów oświetlenia awaryjnego. Nasze protokoły zawierają: wyniki pomiarów, świadectwo wzorcowania luksomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:
Sanepid Logo
Sanepid
Państwowa Inspekcja Pracy Logo
Państwową Inspekcję Pracy

Pomiar oświetlenia awaryjnego. Cena.

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

tel. 735 444 165

2. Umów się na wykonanie pomiaru

3. Protokół otrzymasz tego samego dnia!


Wystawiamy faktury VAT.

Pomiary oświetlenia awaryjnego - dlaczego są tak ważne i dlaczego należy je przeprowadzać?

W obecnych czasach tak bardzo przywykliśmy już do światła elektrycznego, że nie wyobrażamy sobie bez niego życia. Jest to spowodowane głównie tym, że sztuczne światło pozwana nam na funkcjonowanie, nawet gdy nasze naturalne źródło światła, czyli słońce, zaszło już za horyzont. Sztuczne światło pełni też bardzo ważną rolę w budynkach, ponieważ okna bardzo często nie zapewniają odpowiedniej ilości światła. Nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej potrafią być katastrofalne w skutkach, ponieważ nagły brak światła powodować może wybuch paniki, które w skrajnych przypadkach może być śmiertelnie niebezpieczna. Z tego powodu natężenie światła awaryjnego musi być na tyle duża, by zapewniała jak największe bezpieczeństwo. Jak często należy przeprowadzać pomiary światła awaryjnego i gdzie musimy je wykonywać?

Jak często należy wykonywać pomiary oświetlenia awaryjnego?

Prawo jasno określa, jak często powinny być wykonywane pomiary oświetlenia awaryjnego. Muszą być one robione nie rzadziej niż raz w roku. Pomiary należy wykonywać luksomierzem o podwyższonej klasie, ponieważ w oświetleniu awaryjnym mamy do czynienia z dosyć małymi wartościami natężenia światła. Ze względu na rygorystyczne wytyczne luksomierz musi mieć tolerancję błędu na granicy tylko 10%. Pomiary oświetlenia awaryjnego warszawa, to profesjonalne usługi wykwalifikowanych fachowców, którzy doskonale znają się na swoim fachu.

Gdzie należy wykonywać pomiary światła awaryjnego?

Instalacja oświetlenia awaryjnego jest najczęściej instalowana w budynkach, w których regularnie na raz przebywa duża ilość osób. Zbyt słabe natężenie światła awaryjnego może być katastrofalne w skutkach, ponieważ duża ilość ludzi skupiona na małej, zamkniętej przestrzeni potrafi bardzo łatwo wpaść w masową panikę. Jest to obecnie tym bardziej prawdopodobne, ponieważ wszyscy wiedzą, że zamachy terrorystyczne przeprowadzane są w Europie dość regularnie. Prawo bardzo wyraźnie wskazuje, gdzie muszą być zamontowane instalacje oświetlenia awaryjnego i są to:
 1. Pomieszczenia
  • widownie filharmonii, teatrów i kin oraz sal widowiskowych,
  • sali konferencyjnych, lokali rozrywkowych, audytoriów, czy sal sportowych przeznaczonych na ponad 200 osób,
  • wystawowe w muzeach,
  • o metrażu ponad 1000 m2 w garażach, które są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym.
 2. Drogi ewakuacyjne
  • z pomieszczeń, które wymienione zostały powyżej,
  • oświetlonych tylko i wyłącznie sztucznym światłem,
  • o ograniczonej swobodzie i zdolności poruszania się,
  • w szpitalach i wszystkich budynkach, których przeznaczeniem jest pobyt dużej ilości ludzi,
  • w wysokościowych i wysokich budynkach użyteczności publicznej, a także zamieszkania zbiorowego, takich jak wieżowce, apartamentowce, czy bloki mieszkalne.
 3. Budynki tymczasowe jeśli są one używane w celach widowiskowych.

Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego

Pomiary oświetlenia awaryjnego na dordze ewakuacji.
Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838:2013-11:

Pas drogi ewakuacyjnej Natężenie oświeltenia awaryjnego
Pas główny 1 lx
Pas boczny 0,5 lx
Pomiary oświetlenia awaryjnego w Warszawie wykonuje firma axo24.pl.
Zadzwoń: 735 444 165

Podstawowe informacje na temat pomiarów oświetlenia awaryjnego:

Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r. poz. 563) oświetlenie awaryjne powinno być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku.
 1. liczbę oraz powierzchnię pomieszczeń/długość drogi ewakuacyjnej,
 2. lokalizację budynku lub budynków.
Przeprowadzenie pomiaru w jednym pomieszczeniu trwa kilkunaście minut, w przypadku bardziej złożonych badań, czas ich trwania może wynosić kilka godzin. Protokoły dostarczamy jeszcze tego samego dnia.
Podczas badania oświetlenia za pomocą luksomierza dokonuje się pomiaru natężenia oświetlenia a na podstawie otrzymanych wyników wylicza się równomierność oświetlenia a także sostunek Emax/Emin, który nie powinien być większy niż 40:1. Dodatkowo sprawdza się wskaźnik oddawania barw zainstalowanych źródeł światła i czas działania oświetlenia (minimum 1 godzina).
W protokole z pomiarów natężenia oświetlenia powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane firmy zlecającej pomiary,
 • dane fimry wykonującej pomiary,
 • wykaz Polskich Norm, w oparciu o które pomiary zostałe wykonane,
 • wyniki pomiarów,
 • dopuszczalne wartości,
 • wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm,
 • dane dot. urządzenia pomiarowego,
 • dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary.
Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz uprawnień osoby przeprowadzającej badania.
Od czego zależy cena? Nie posiadamy sztywnego, z góry ustalonego cennika usług. Każdy pomiar wyceniany jest indywidualnie na podstawie otrzymanych informacji:
 • wielkości i liczby pomieszczeń w przypadku pomiaru oświetlenia ogólnego,
 • liczby stanowisk w przypadku pomiaru oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • orientacyjnej długości drogi ewakuacyjnej w przypadku pomiarów oświetlenia awaryjnego.
Posiadamy jednak preferencyjne ceny dla małych instytucji tj np. dla przedszkoli, żłobków czy punktów opieki nad dziećmi.

Masz dodatkowe pytania?

tel. 735 444 165