Potrzebujesz ekspresowego
pomiaru oświetlenia
na stanowisku pracy?

ZADZWOŃ:
735 444 165

GWARANTUJEMY SZYBKI CZAS
REALIZACJI I NAJLEPSZE
CENY W WARSZAWIE!

POMIARY JAKIE WYKONUJEMY:


NASZE PROTOKOŁY HONORUJĄ M.IN.:

Kontakt

ul. Klaudyny 34/167
01-684 Warszawa

tel. 735 444 165

info@axo24.pl

O firmie

Pomiary wykonujemy skalibrowanym sprzętem posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania, spełniającym wymagania Polskich Norm.

Posiadamy uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru, wydane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich, 40-028 Katowice, ul. Francuska 34.

Nasza siedziba mieści się w Warszawie.
Działamy na terenie całego kraju.

O Pomiarach Oświetlenia na Stanowisku Pracy:


 • Kiedy wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy?


  TESKT TEKST


 • Jakie informacje powinno zawierać zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy?


  1. rodzaj stanowisk pracy (biurowe / produkcyjne / złożone )
  2. liczbę stanowisk pracy
  3. lokalizację budynku lub budynków


 • Ile trwa pomiar i jak długo trzeba czekać na protokół?


  Przeprowadzenie pomiaru jednego stanowiska pracy trwa kilka minut, w przypadku bardziej złozonych badań, czas ich trwania może wynosić kilkanaście minut. Protokoły najczęściej dostarczamy jeszcze tego samego dnia lub następnego.


 • Jakie parametry oświetlenia mierzycie i czym powinny być zmierzone?


  Podczas badania oświetlenia na stanowisku pracy mierzymy:
  - średnie natężenie oświetlenia
  - równomierność natężenia
  - sprawdzamy współczynnik oddawania barw


 • Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z pomiarów oświetlenia? Jakie dokumenty powinny być do niego załączone?


  W protokole z pomiarów natężenia oświetlenia powinny znajdować się następujące informacje:
  - dane firmy zlecającej pomiary
  - dane firmy wykonującej pomiary
  - wykaz Polskich Norm, w oparciu o które pomiary zostałe wykonane
  - wyniki pomiarów
  - dopuszczalne wartości
  - wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm
  - dane dot. urządzenia pomiarowego
  - dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary.
  Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego.


 • Od czego zależy cena pomiaru oświetlenia na stanowiskach pracy?

  Cena pomiarów zależy od rodzaju i liczby stanowisk pracy.


 • Wykaz norm określających warunki oświetleniowe oraz metodykę wykonywania pomiarów.


  PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie Oświetlenia - Oświetlenie Awaryjne
  PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  PN-EN 12464-2:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
  PN-EN 50285:2005 Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do użytku domowego - Metody pomiarów.
  PN-EN 60598- zbiór zeszytów Oprawy oświetleniowe
  PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - część 1: Wybór klas oświetlenia.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 2: Wymagania oświetleniowe.
  PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg – część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 4: Metody pomiarów parametrów oświetleniowych