Potrzebujesz ekspresowego
pomiaru oświetlenia w przedszkolu?

ZADZWOŃ:
735 444 165

GWARANTUJEMY SZYBKI CZAS
REALIZACJI I NAJLEPSZE
CENY W WARSZAWIE!

WYKONUJEMY:


NASZE PROTOKOŁY HONORUJĄ M.IN.:

Kontakt

ul. Klaudyny 34/167
01-684 Warszawa

tel. 735 444 165

info@axo24.pl

O firmie

Pomiary wykonujemy skalibrowanym sprzętem posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania, spełniającym wymagania Polskich Norm.

Posiadamy uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru, wydane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich, 40-028 Katowice, ul. Francuska 34.

Nasza siedziba mieści się w Warszawie.
Działamy na terenie całego kraju.

Podstawowe informacje na temat pomiarów oświetlenia w przedszkolu, żłobku, punkcie opieki nad dziećmi w Warszawie:


Kompleksowo wykonujemy pomiary oświetlenia w przedszkolu, żłobku czy punkcie opieki nad dziećmi, aby sprawdzić stan oświetlenia oraz stwierdzić czy spełnia ono wymagania odpowiednich norm a przede wszystkim czy nie wpływa negatywnie na samopoczucie oraz koncentrację znajdujących się w pomieszczeniach dzieci.

Pomiary oświetlenia w przedszkolu

Mierzymy zarówno natężenie oświetlenia w przedszkolu światłem sztucznym jak i sprawdzamy równomierność natężenie oświetlenia. Sprawdzamy również temperaturę barwową zainstalowanych w pomieszczeniach przedszkola źródłach światła. W przypadku konieczności modernizacji oświetlenia doradzamy w zakresie ekonomicznego i estetycznego doboru odpowiednich opraw oświetleniowych oraz źródeł światła.

Pomiary oświetlenia w żłobku

W placówkach, w który przebywają dzieci, czyli również w żłobku, natężenie oświetlenia powinno wynosić nie mniej niż 300lx a równomierność conajmniej na poziomie 0,6. Temperatura barwowa zainstalowanych w oprawach źródeł światła powiwnna mieścić się przedziale 3000-4000 K.

Pomiary oświetlenia w punkcie opieki nad dziećmi

Przy wykonywaniu pomiarów oświetlenia punkty opieki nad dziećmi traktuje się tak samo jak przedszkola czy żłobki czyli:

  • - natężenie oświetlenia
  • - równomierność oświetlenia
  • - kontrola temperatury barwowej zainstalowanych źródeł światła

Pomiary oświetlenia w Warszawie

Pomiary oświetlenia wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 oraz PN-EN 1838. Sporządzamy protokoły z przeprowadzonych pomiarów oświetlenia, które zawierają:

  • - zmierzone wartości natężenia oświetlenia
  • - średnie wartości natężenia oraz równomierności oświetlenia
  • - minimalne wymagania zgodnie z obowiązującą Normą oraz orzeczenie zgodności lub jej brak
  • - ewentualne zalecenia mające na celu modernizację oświetlenia.

Cennik pomiarów oświetlenia w Warszawie

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby oraz powierzchni pomieszczeń, w których należy wykonać pomiary oświetlenia a także rodzaju pomiarów: ogólnego, na stanowiskach pracy i awaryjnego.