Pomiary oświetlenia w przedszkolu i żłobku w Warszawie i okolicy

Jeśli poszukujesz firmy, który wykona dla Ciebie pomiary natężenia oświetlenia w przedszkolu czy żłobku na potrzeby Sanepidu lub Państwowej Straży Pożarnej, to dobrze trafiłeś!

Realizujemy pomiary oświetlenia na terenie Warszawy.

Pomiary oświetlenia w przedszkolu i żłobku

Natężenie oświetlenia w przedszkolu czy żłobku na poziomie podłogi

Natężenie oświetlenia w przedszkolu czy żłobku powinno wynosić minimum 300 luksów na poziomie podłogi

Zgodnie z obowiązującą Polską Normą minimalny poziom natężenia oświetlenia w przedszkolu na podłodze w sali, w której przebywają, bawią się i uczą dzieci, powinien wynosić minimum 300 lx (luksów).

Równomierność oświetlenia w pomieszczeniu

Równomierność oświetlenia w sali przedszkolnej powinno wynosić minimum 0,6

Na podstawie zmierzonych wartości natężenia wyliczamy równomierność oświetlenia w danym pomieszczeniu. Zgodnie z przepisami powinna wynosić nie mniej niż 0,6.

Temperatura barwowa zainstalowanych źródeł światła

Temperatura barwowa mierzona w Kelwinach powinna wynosić minimum 3000 a maksimum 4000K.

Temperatura barwowa zainstalowanych źródeł światła jest ważnym parametrem oświetlenia w przedszkolu czy żłobku i powinna mieścić się w granicy 3000-4000 K (kelwinów).

Pomiar oświetlenia w przedszkolu i żłobku – protokół

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów oświetlenia w przedszkolu czy żłobku. Nasze protokoły zawierają: wyniki pomiarów, świadectwo wzorcowania luksomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:

 • Sanepid
 • Państwową Inspekcję Pracy
 • Państwową Straż Pożarną

Pomiar oświetlenia w przedszkolu i żłobku – cena

1. Zadzwoń i uzyskaj wycenę:

2. Umów się na wykonanie pomiaru

3. Protokół otrzymasz drogą mailową!

Pomiary oświetlenia w przedszkolu, czyli jak dobre oświetlenia wpływa na rozwój dziecka

Każdy człowiek funkcjonuje według rytmu dobowego. Słońce jest naszym naturalnym wyznacznikiem, kiedy jest czas na aktywność, a kiedy na odpoczynek. Od kiedy wynaleźliśmy elektroniczne oświetlenie, uniezależniliśmy się od rytmu doby, które wyznacza słońce. Teraz możemy pracować, czy uczyć się także wtedy, gdy słońce zajdzie już za horyzont. Jeśli chodzi o dzieci, to ich organizmy zaczynają przyzwyczajać się do konkretnego rytmu dnia. Taki dziecięcy rytm zmienia się wraz z rozwojem dziecka, o czym doskonale wiedzą rodzice, których sen jest często gwałtownie przerywany. Dobre oświetlenie pomieszczenia ma bardzo duży wpływ na to, jak dziecko dostosowuje się do rytmu dobowego i właśnie z tego powodu trzeba regularnie przeprowadzać pomiary oświetlenia w przedszkolu. Jakie zalety niosą pomiary oświetlenia w przedszkolu i jak często należy je wykonywać?

Zalety odpowiedniego natężenia światła w przedszkolu

Kilkuletnie dzieci zazwyczaj mają już swój wypracowany rytm dobowy, choć w tym wieku często potrafi on być zaburzany. Dziecko jest szczególnie wrażliwe na wszelkie stresogenne sytuacje, które bardzo szybko odbijają się na zachwianej równowadze snu. Już samo pójście do przedszkola jest dla wielu dzieci ogromnym stresem. Brak rodziców, duża ilość innych dzieci, panie przedszkolanki, które na początku wydają się obce sprawiają, że równowaga snu zaczyna się dość mocno chwiać. Jeśli dojdzie do tego nieodpowiednie natężenie oświetlenia, to skutkiem tego mogą być długotrwałe problemy ze snem. Wykonując regularne pomiary oświetlenia w przedszkolu zapewniamy dzieciom:

 • komfort i poczucie bezpieczeństwa, które sprzyja szybszej adaptacji,
 • prawidłową regulację rytmu dobowego, ponieważ wystarczająco mocne światło daje sygnał do aktywności, a zaciemnione pomieszczenia z wygaszonym światłem sygnalizują leżakowanie i drzemkę, przez co rytm dobowy dziecka się stabilizuje,
 • odpowiednie światło sprawia, że dzieci chętniej przychodzą do przedszkola, ponieważ pomieszczenia te dobrze im się kojarzą,
 • wpływa to także realnie na pracowników i pracownice przedszkoli, które nadmiernie zmęczone, przez nieodpowiedni poziom oświetlenia.

Minimalne wartości natężenia oświetlenia w przedszkolu, żłobku

Poziom natężenia oświetlenia na podłodze w przedszkolu
Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 natężenie oświetlenia w przedszkolu czy żłobku, czyli w miejscach, w których przebywają dzieci, powinno wynosić:
PomieszczenieMinimalne natężenie oświetlenia
Sala nauki i zabaw300 lx
Jadalnia300 lx
Szatnia, łazienka, toaleta200 lx

Jak często należy wykonywać pomiary oświetlenia w przedszkolu?

Pomiary natężenia światła w przedszkolu powinny być przeprowadzane po każdej modernizacji, przebudowie, czy remoncie budynku przedszkola. Takie pomiary warto przeprowadzić także po wymianie, czy modernizacji oświetlenia, szczególnie gdy zmieniamy żarówki jarzeniowe na te energooszczędne. Dobrze jest obserwować także najmłodszych, ponieważ dzieci często pokazują, że coś jest nie tak, poprzez swoje zachowanie. Takie badanie odbywa się przy pomocy luksomierza i trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut, w czasie których precyzyjnie można określić, gdzie oświetlenie jest zbyt słabe. Pomiary oświetlenia w przedszkolu warszawa, to profesjonalne usługi, których cena uzależniona jest od ilości pomieszczeń, które poddane zostaną badaniu.

Podstawowe informacje na temat pomiarów oświetlenia w przedszkolu:

W jakim celu wykonuje się pomiary oświetlenia w przedszkolu?

Pomiary oświetlenia w przedszkolu, żłobku czy punkcie opieki nad dziećmi wykonujemy, aby sprawdzić stan oświetlenia oraz stwierdzić czy spełnia ono wymagania odpowiednich norm a przede wszystkim czy nie wpływa negatywnie na samopoczucie oraz koncentrację znajdujących się w pomieszczeniach dzieci.

Jakie parametry oświetlenia są mierzone?

Mierzymy zarówno natężenie oświetlenia światłem sztucznym jak i sprawdzamy równomierność natężenie oświetlenia. Sprawdzamy również temperaturę barwową zainstalowanych w pomieszczeniach przedszkola źródłach światła. W przypadku konieczności modernizacji oświetlenia doradzamy w zakresie ekonomicznego i estetycznego doboru odpowiednich opraw oświetleniowych oraz źródeł światła.

Jakie są wymagania zawarte w Polskich Normach dotyczące oświetlenia w przedszkolu czy żłobku?

W placówkach, w których przebywają dzieci, czyli w przedszkolu czy żłobku, natężenie oświetlenia powinno wynosić nie mniej niż 300lx a równomierność conajmniej na poziomie 0,6. Temperatura barwowa zainstalowanych w oprawach źródeł światła powinna mieścić się przedziale 3000-4000 K.

Jakie informacje zawiera protokół z pomiarów oświetlenia w przedszkolu?

W protokole z pomiarów oświetlenia powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane firmy zlecającej pomiary,
 • dane firmy wykonującej pomiary,
 • wykaz Polskich Norm, w oparciu o które pomiary zostały wykonane,
 • zmierzone wartości natężenia oświetlenia,
 • średnie wartości natężenia oraz równomierności oświetlenia,
 • dopuszczalne wartości,
 • wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm,
 • dane dot. urządzenia pomiarowego,
 • dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary,
 • ewentualne zalecenia mające na celu modernizację oświetlenia.

Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz uprawnień osoby przeprowadzającej badania.

Ile kosztuje pomiar oświetlenia w przedszkolu?

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby oraz powierzchni pomieszczeń, w których należy wykonać pomiary oświetlenia a także rodzaju pomiarów: ogólnego i awaryjnego. Posiadamy jednak preferencyjne ceny dla małych instytucji tj np. dla przedszkoli, żłobków czy punktów opieki nad dziećmi.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń!

Umów się na pomiary!