Potrzebujesz ekspresowego
pomiaru oświetlenia?

ZADZWOŃ:
735 444 165

GWARANTUJEMY SZYBKI CZAS
REALIZACJI I NAJLEPSZE
CENY W WARSZAWIE!

POMIARY JAKIE WYKONUJEMY:


NASZE PROTOKOŁY HONORUJĄ M.IN.:

Kontakt

ul. Klaudyny 34/167
01-684 Warszawa

TEL. 735 444 165

info@axo24.pl

O firmie

Posiadamy uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział SIMP w Gliwicach.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonujemy skalibrowanym sprzętem wysokiej jakości spełniającym wymagania Polskich Norm, posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania.

Nasza siedziba mieści się w Warszawie.
Działamy na terenie całego kraju.

O Pomiarach Oświetlenia:


 • Kiedy wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego?


  Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r. poz. 563) oświetlenie awaryjne powinno być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo oświetlenie awaryjnemusi spełniać wymagania Polskich Norm.


 • Jakie informacje powinno zawierać zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego?


  1. liczbę oraz powierzchnię pomieszczeń / długość drogi ewakuacyjnej
  2. lokalizację budynku lub budynków


 • Ile trwa pomiar i jak długo trzeba czekać na protokół?


  Przeprowadzenie pomiaru w jednym pomieszczeniu trwa kilkunaście minut, w przypadku bardziej złozonych badań, czas ich trwania może wynosić kilka godzin. Protokoły najczęściej dostarczamy jeszcze tego samego dnia.


 • Jakie parametry oświetlenia i czym powinny być zmierzone?


  Podczas badania oświetlenia za pomocą luksomierza dokonuje się pomiaru natężenia oświetlenia a na podstawie przeprowadzonych wylicza się równomierność oświetlenia a także sostunek Emax/Emin, który nie powinien być większy niż 40:1. Dodatkowo dokumenje się oceny olśnienia UGR, sprawdza wskaźnik oddawania barw zainstalowanych źródeł światła i czas działania oświetlenia (minimum 1 godzina).


 • Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z pomiarów oświetlenia awaryjnego? Jakie dokumenty powinny być do niego załączone?


  W protokole z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego znajdować się powinny następujące informacje:
  - dane firmy zlecającej pomiary
  - dane fimry wykonującej pomiary
  - wykaz Polskich Norm, w oparciu o które pomiary zostałe wykonane
  - wyniki pomiarów
  - dopuszczalne wartości
  - wnioski nt. spełnienia lub przekroczeń norm
  - dane dot. urządzenia pomiarowego
  - dane dot. uprawnień osoby wykonującej pomiary.
  Do protokołu z pomiarów dołączone powinny być skany świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz uprawnień osoby przeprowadzającej badania.


 • Cennik pomiarów oświetlenia awaryjnego

  . Od czego zależy cena?
  Nie posiadamy sztywnego, z góry ustalonego cennika usług.
  Każdy pomiar wyceniany jest indywidualnie na podstawie otrzymanych informacji:
  - wielkości i liczby pomieszczeń w przypadku pomiaru oświetlenia ogólnego
  - liczby stanowisk w przypadku pomiaru oświetlenia na stanowiskach pracy
  - orientacyjnej długości drogi ewakuacyjnej w przypadku pomiarów oświetlenia awaryjnego
  Posiadamy jednak preferencyjne ceny dla małych instytucji tj np. dla przedszkoli czy żłobków.


 • Czy pomiaru oświetlenia awaryjnego dokonuje się po zmroku?


  Tak, ze względu na niskie wartości natężenia oświetlenia awaryjnego, na który może mieć wpływ światło dzienne, wykonuje się po zmroku.

 • Częstotliwość przeprowadzaniah pomiarów oświetlenia awaryjnego:


  Ne rzadziej niż co 1 rok


 • Wykaz norm określających warunki oświetleniowe oraz metodykę wykonywania pomiarów.


  PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie Oświetlenia - Oświetlenie Awaryjne
  PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  PN-EN 12464-2:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
  PN-EN 50285:2005 Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do użytku domowego - Metody pomiarów.
  PN-EN 60598- zbiór zeszytów Oprawy oświetleniowe
  PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - część 1: Wybór klas oświetlenia.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 2: Wymagania oświetleniowe.
  PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg – część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – część 4: Metody pomiarów parametrów oświetleniowychPozostałe Usługi w Zakresie Pomiarów Natężenia Oświetlenia: