Pomiary wydajności wentylacji w Warszawie.

Potrzebujesz ekspresowego pomiaru wentylacji lub klimatyzacji? Zadzwoń! Gwarantujemy szybki czas realizacji i najlepsze ceny w Warszawie.

tel. 735 444 165
Pomiary wentylacji i klimatyzacji w Warszawie i okolicach.

Pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji w Warszawie

Prawidłowy przepływ powietrza jest niezbędny w każdym budynku. Nawet niewielkie odchylenie jego składu od normy lub problemy z przepustowością instalacji mogą nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego każdy obiekt musi być wyposażony w sprawnie działający system wentylacji. Coraz częściej uzupełnia go również klimatyzacja – dbająca o zachowanie optymalnej temperatury we wnętrzu oraz jego innych parametrów.

Jeśli chcesz mieć pewność, że instalacje HVAC działają prawidłowo oraz spełniają normy prawa budowlanego, potrzebne są pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji. W Warszawie wykonuje je nasza firma.

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji.

Nasze protokoły zawierają: wyniki pomiarów hałasu, świadectwo wzorcowania decybelomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:
Sanepid Logo

Sanepid

Państwowa Inspekcja Pracy Logo

Państwową Inspekcję Pracy

Państwowa Straż Pożarna Logo

Państwową Straż Pożarną

Jak zamówić pomiar wydajności wentylacji i klimatyzacji?

Icon

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

tel. 735 444 165
Icon

2. Umów się na wykonanie pomiaru

Icon

3. Protokół otrzymasz drogą mailową!

Jakie pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji należy wykonać?

Zgodnie z normą PN-EN 12599, istnieje szereg kryteriów, pod kątem których mierzy się wydajność instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej.
Te najważniejsze to:
  • pomiar prędkości przepływu powietrza [m/s] w urządzeniach końcowych (kratkach anemostatach),
  • pomiar objętościowy strumienia powietrza [m3/h] w urządzeniach końcowych nawiewu i wywiewu,
  • pomiar temperatury powietrza nawiewanego,
  • pomiar wilgotności względnej,
  • pomiar prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi,
  • pomiar temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi.
Badania wydajności wentylacji i klimatyzacji powinny zostać przeprowadzone przez specjalistów mających określone uprawnienia, przy pomocy wzorcowanych przyrządów mierniczych. Tylko wówczas są one wiarygodne dla instytucji państwowych.

Kiedy należy przeprowadzić pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji?

Pierwsze pomiary powinien zostać wykonany przed oddaniem obiektu do użytku. Należy je też wykonać przy wymianie instalacji, po wykonaniu prac naprawczych i modernizacyjnych, a także dokonaniu jakichkolwiek modyfikacji. Warto je również zlecać regularnie, np. raz na rok lub kilka lat – w zależności od stopnia natężenia ruchu w budynku oraz stanu technicznego wentylacji oraz klimatyzacji.

Dlaczego warto powierzyć wykonanie pomiarów wentylacji naszej firmie?

Specjalizujemy się w zakresie pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji. Wybierając nas, masz pewność, że:
  • pomiary zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników,
  • wykorzystamy do ich realizacji atestowane i wzorcowane urządzenia miernicze wysokiej klasy
  • zinterpretujemy uzyskane wyniki i przedstawimy szczegółowy raport wraz z rekomendacjami – dokumentacja, którą wystawiamy, jest respektowana przez instytucje państwowe, m.in. PIP czy Sanepid.
Prace wykonamy w ustalonym z Tobą terminie – tak, aby nie zakłócały funkcjonowania obiektu, a jednocześnie przyniosły rzetelne informacje i wskazania do podjęcia ewentualnych działań.
Zapraszamy do współpracy!

Podstawowe informacje na temat pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji:

Do ich wykonania są potrzebne specjalistyczne urządzenia miernicze: anemometr skrzydełkowy z rękawami pomiarowymi. Urządzenia muszą być wzorcowane i mieć aktualne atesty – to gwarancja, że uzyskane przy ich pomocy wyniki będą zgodne z rzeczywistą sytuacją.
Wszystko zależy od wielkości obiektu oraz stopnia skomplikowania obecnych w nim instalacji. Niemniej jednak w większości przypadków prace pomiarowe trwają maksymalnie kilka godzin, a przygotowanie stosownego raportu następuje niebawem po ich zakończeniu.
Badania mogą być prowadzone w instalacjach nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach wewnątrz budynków a także w elementach końcowych na zewnątrz budynków.

Masz dodatkowe pytania?

tel. 735 444 165