Pomiary wydajności wentylacji w Warszawie.

Potrzebujesz ekspresowego pomiaru? Zadzwoń! Gwarantujemy szybki czas realizacji i najlepsze ceny w Warszawie.

tel. 735 444 165
Pomiary wentylacji i klimatyzacji w Warszawie i okolicach.

Pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji w Warszawie

Prawidłowy przepływ powietrza jest niezbędny w każdym budynku. Nawet niewielkie odchylenie jego składu od normy lub problemy z przepustowością instalacji mogą nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego każdy obiekt musi być wyposażony w sprawnie działający system wentylacji. Coraz częściej uzupełnia go również klimatyzacja – dbająca o zachowanie optymalnej temperatury we wnętrzu oraz jego innych parametrów.

Jeśli chcesz mieć pewność, że instalacje HVAC działają prawidłowo oraz spełniają normy prawa budowlanego, potrzebne są pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji. W Warszawie wykonuje je nasza firma.

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji.

Nasze protokoły zawierają: wyniki pomiarów hałasu, świadectwo wzorcowania decybelomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:
Sanepid Logo
Sanepid
Państwowa Inspekcja Pracy Logo
Państwową Inspekcję Pracy
Państwowa Straż Pożarna Logo
Państwową Straż Pożarną

Jak zamówić pomiar wydajności wentylacji i klimatyzacji?

Icon

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

tel. 735 444 165
Icon

2. Umów się na wykonanie pomiaru

Icon

3. Protokół otrzymasz drogą mailową!

Jakie pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji należy wykonać?

Zgodnie z normą PN-EN 12599, istnieje szereg kryteriów, pod kątem których mierzy się wydajność instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej.
Te najważniejsze to:
  • pomiar prędkości przepływu powietrza [m/s] w urządzeniach końcowych (kratkach anemostatach),
  • pomiar objętościowy strumienia powietrza [m3/h] w urządzeniach końcowych nawiewu i wywiewu,
  • pomiar temperatury powietrza nawiewanego,
  • pomiar wilgotności względnej,
  • pomiar prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi,
  • pomiar temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi.
Badania powinny zostać przeprowadzone przez specjalistów mających określone uprawnienia, przy pomocy wzorcowanych przyrządów mierniczych. Tylko wówczas są one wiarygodne dla instytucji państwowych.

Kiedy należy przeprowadzić pomiary wydajności wentylacji i klimatyzacji?

Pierwsze pomiary powinien zostać wykonany przed oddaniem obiektu do użytku. Należy je też wykonać przy wymianie instalacji, po wykonaniu prac naprawczych i modernizacyjnych, a także dokonaniu jakichkolwiek modyfikacji. Warto je również zlecać regularnie, np. raz na rok lub kilka lat – w zależności od stopnia natężenia ruchu w budynku oraz stanu technicznego wentylacji oraz klimatyzacji.

Dlaczego warto powierzyć wykonanie pomiarów naszej firmie?

Axo24 to eksperci w zakresie pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji. Wybierając nas, masz pewność, że:
  • pomiary zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników,
  • wykorzystamy do ich realizacji atestowane i wzorcowane urządzenia miernicze wysokiej klasy
  • zinterpretujemy uzyskane wyniki i przedstawimy szczegółowy raport wraz z rekomendacjami – dokumentacja, którą wystawiamy, jest respektowana przez instytucje państwowe, m.in. PIP czy Sanepid.
Prace wykonamy w ustalonym z Tobą terminie – tak, aby nie zakłócały funkcjonowania obiektu, a jednocześnie przyniosły rzetelne informacje i wskazania do podjęcia ewentualnych działań. Zapraszamy do współpracy!

Podstawowe informacje na temat pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji:

Do ich wykonania są potrzebne specjalistyczne urządzenia miernicze: anemometr skrzydełkowy z rękawami pomiarowymi. Urządzenia muszą być wzorcowane i mieć aktualne atesty – to gwarancja, że uzyskane przy ich pomocy wyniki będą zgodne z rzeczywistą sytuacją.
Wszystko zależy od wielkości obiektu oraz stopnia skomplikowania obecnych w nim instalacji. Niemniej jednak w większości przypadków prace pomiarowe trwają maksymalnie kilka godzin, a przygotowanie stosownego raportu następuje niebawem po ich zakończeniu.
Badania mogą być prowadzone w instalacjach nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach wewnątrz budynków a także w elementach końcowych na zewnątrz budynków.

Masz dodatkowe pytania?

tel. 735 444 165