Potrzebujesz protokół z pomiarów oświetlenia?

Zadzwoń! Wykonujemy pomiary oświetlenia na terenie Warszawy i okolic!


Wykonujemy:

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

To nie tylko pomiary na stanowiskach pracy biurowej czyli przy komputerze, ale również pomiary na stanowiskach takich jak: mechanik czy fryzjer itp.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

W budynkach, w których wymagane jest oświetlenie awaryjne, mierzymy natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.

Pomiary oświetlenia ogólnego np. w przedszkolu

Wykonujemy najczęściej w szkołach, przedszkolach, żłobkach, punktach opieki nad dziećmi, salach konferencyjnych, magazynach czy urzędach państwowych.

Specjalizujemy się w sporządzaniu protokołów z

Nasze protokoły zawierają: wyniki pomiarów oświetleniaświadectwo wzorcowania luksomierza oraz skan uprawnień kontrolno-pomiarowych. Dokumenty honorowane są m.in. przez:

Jak zamówić pomiar oświetlenia?

1. Zadzwoń i uzyskaj wycenę:

2. Umów się na wykonanie pomiaru

3. Protokół otrzymasz drogą mailową!

Protokół z pomiarów oświetlenia – Warszawa

Protokół z pomiarów netężenia oświetlenia jest raportem wskazującym na to, czy światło w danym wnętrzu spełnia określone normy oraz przepisy prawa. Takiego dokumentu bardzo często potrzebują placówki publiczne oraz zakłady pracy – wszelkie obiekty, w których ludzie przebywają przez wiele godzin dziennie.
Nasza firma wykonuje specjalistyczne pomiary oraz przygotowuje szczegółowe protokoły z ich przebiegu. Obszarem naszej działalności jest Warszawa i okolice. Zapraszamy do współpracy!

Dlaczego warto powierzyć nam sporządzenie protokołu z pomiarów oświetlenia?

Jesteśmy ekspertami w zakresie pomiarów oświetlenia – wykonujemy badania zgodnie z wytycznymi zawartymi w serii norm PN-EN 12464.
Nasza firma:

  • stosuje wzorcowane, certyfikowane przyrządy miernicze – w tym profesjonalne luksomierze, które zapewniają wysoką precyzję wyników,
  • zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, którzy dochowują procedur zgodnych z normami podczas weryfikowania równomierności natężenia oraz innych parametrów,
  • pracuje zgodnie ze standardami obowiązującymi na terenie UE.

Wystawiane przez nas protokoły z pomiarów oświetlenia są honorowane przez państwowe jednostki, takie jak PiP, sanepid czy PSP.

FAQ:

Jakie informacje powinien zawierać protokół z pomiarów oświetlenia?

Poza wynikami pomiarów uzyskanymi w czasie badania dokument powinien zawierać:

  1. dane o firmie zlecającej wykonanie badania,
  2. datę przeprowadzenia pomiarów,
  3. informacje o firmie wykonującej diagnostykę,
  4. wskazanie na normy, w oparciu o które zostało zrealizowane zlecenie,
  5. dane urządzeń pomiarowych wykorzystanych w procesie – wraz ze świadectwami ich wzorcowania oraz inną dokumentacją potwierdzającą rzetelność działania,
  6. rekomendacje co do dalszego postępowania w kontekście otrzymanych wyników,
  7. dane eksperta wykonującego pomiar, jego podpis i pieczątkę.

Jakie parametry są weryfikowane podczas pomiarów oświetlenia?

Istotne są: natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia oraz barwa emitowanego światła.

Kiedy potrzebny jest protokół z pomiarów oświetlenia?

Pomiary oświetlenia powinny być wykonane po oddaniu budynku do użytku, a także przy każdej modernizacji systemu świetlnego – tak, aby była pewność, że warunki panujące w poszczególnych pomieszczeniach odpowiadają normom i gwarantują komfort osobom przebywającym wewnątrz.

Ile trzeba oczekiwać na wystawienie protokołu?

Protokół z pomiarów oświetlenia jest wystawiany przez specjalistę po zakończeniu analizy wyników uzyskanych przy badaniu luksomierzem. Najczęściej jest wydawany jeszcze w dniu pomiaru, jednak zależy to od specyfiki zlecenia i stopnia skomplikowania prac.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń!

Umów się na pomiary!